Ceremonia de învestire a șefului Statului Major al Forțelor Aeriene (Investiture Ceremony of the Chief of Air Force Staff)

Ceremonia de primire a ministrului apãrãrii naþionale  la Statul Major al Forþelor Aeriene (Welcome ceremony of the defence minister at the Air Force Staff HQ) - foto Valentin Ciobîrcã

Ceremonia de primire a ministrului apărării naționale la Statul Major al Forțelor Aeriene (Welcome ceremony of the defence minister at the Air Force Staff HQ) - foto Valentin Ciobîrcă