Ceremonia de predare – primire a funcției de șef al Statului Major al Forțelor Navale (Hand over/take over ceremony of the position as chief of Navy Staff)

ªeful Statului Major al Forþelor Navale, contraamiralul Alexandru Mîrºu, primeºte drapelul de luptã - foto Valentin Ciobîrcã
(The chief of Navy Staff, Rear Admiral Alexandru Mîrºu receives the combat Colours)

Șeful Statului Major al Forțelor Navale, contraamiralul Alexandru Mîrșu, primește drapelul de luptă - foto Valentin Ciobîrcă
(The chief of Navy Staff, Rear Admiral Alexandru Mîrșu receives the combat Colours)