Ceremonia de predare – primire a funcției de șef al Statului Major al Forțelor Navale (Hand over/take over ceremony of the position as chief of Navy Staff)

Ceremonia de primire a ministrului apãrãrii naþionale la Statul Major al Forþelor Navale - foto Valentin Ciobîrcã
(Welcome ceremony of the defence minister at the Navy Staff HQ)

Ceremonia de primire a ministrului apărării naționale la Statul Major al Forțelor Navale - foto Valentin Ciobîrcă
(Welcome ceremony of the defence minister at the Navy Staff HQ)