Ceremonia de predare – primire a funcției de șef al Statului Major al Forțelor Navale (Hand over/take over ceremony of the position as chief of Navy Staff)

Alocuþiunea contraamiralului Alexandru Mîrºu, ºeful Statului Major al Forþelor Navale - foto Valentin Ciobîrcã
(Speech held by Rear Admiral Alexandru Mîrºu, chief of Navy Staff)

Alocuțiunea contraamiralului Alexandru Mîrșu, șeful Statului Major al Forțelor Navale - foto Valentin Ciobîrcă
(Speech held by Rear Admiral Alexandru Mîrșu, chief of Navy Staff)