Ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, ºi ºeful Statului Major General, general-locotenent ªtefan Dãnilã, la videoteleconferinþa cu militarii români din teatrele de operaþii - foto Eugen Mihai
(The Minister of National Defence, Mircea Duºa, anf the chief of General Staff, Lieutenant General ªtefan Dãnilã, at the videoconference with Romanian soldiers in theaters of operations)Ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, ºi ºeful Statului Major General, general-locotenent ªtefan Dãnilã, la videoteleconferinþa cu militarii români din teatrele de operaþii - foto Eugen Mihai 
(The Minister of National Defence, Mircea Duºa, anf the chief of General Staff, Lieutenant General ªtefan Dãnilã, at the videoconference with Romanian soldiers in theaters of operations)Aspect din timpul videoteleconferinþei cu militarii români din teatrele de operaþii - foto Eugen Mihai 
(Videoconference with Romanian soldiers in theaters of operations)
Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, și șeful Statului Major General, general-locotenent Ștefan Dănilă, la videoteleconferința cu militarii români din teatrele de operații - foto Eugen Mihai
(The Minister of National Defence, Mircea Dușa, anf the chief of General Staff, Lieutenant General Ștefan Dănilă, at the videoconference with Romanian soldiers in theaters of operations)
Vizualizat: 579 ori.
Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, și șeful Statului Major General, general-locotenent Ștefan Dănilă, la videoteleconferința cu militarii români din teatrele de operații - foto Eugen Mihai
(The Minister of National Defence, Mircea Dușa, anf the chief of General Staff, Lieutenant General Ștefan Dănilă, at the videoconference with Romanian soldiers in theaters of operations)
Vizualizat: 625 ori.
Aspect din timpul videoteleconferinței cu militarii români din teatrele de operații - foto Eugen Mihai
(Videoconference with Romanian soldiers in theaters of operations)
Vizualizat: 651 ori.
Aspect din timpul videoteleconferinþei cu militarii români din teatrele de operaþii - foto Eugen Mihai 
(Videoconference with Romanian soldiers in theaters of operations)
Aspect din timpul videoteleconferinței cu militarii români din teatrele de operații - foto Eugen Mihai
(Videoconference with Romanian soldiers in theaters of operations)
Vizualizat: 551 ori.