Aspect de la ceremonia de preluare a funcþiei de ºef al Statului Major al Forþelor Terestre 
- foto Catalin Ovreiu
(Handover/Takeover Ceremony of the Position as Chief of Land Forces Staff)Ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, predã Drapelul de luptã ºi comanda Forþelor Terestre - foto Catalin Ovreiu
(The Minister of National Defence, Mircea Duºa hands over the combat Colours and the command of the land Forces)Generalul-maior Nicolae Ciucã preia Drapelul de luptã ºi comanda Forþelor Terestre - foto Catalin Ovreiu
(Major General Nicolae Ciucã takes over the combat Colours and the command of the land Forces)
Aspect de la ceremonia de preluare a funcției de șef al Statului Major al Forțelor Terestre
- foto Catalin Ovreiu
(Handover/Takeover Ceremony of the Position as Chief of Land Forces Staff)
Vizualizat: 1526 ori.
Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, predă Drapelul de luptă și comanda Forțelor Terestre - foto Catalin Ovreiu
(The Minister of National Defence, Mircea Dușa hands over the combat Colours and the command of the land Forces)
Vizualizat: 1538 ori.
Generalul-maior Nicolae Ciucă preia Drapelul de luptă și comanda Forțelor Terestre - foto Catalin Ovreiu
(Major General Nicolae Ciucă takes over the combat Colours and the command of the land Forces)
Vizualizat: 1547 ori.