Ministrul apărării naționale la aniversarea plutonierului adjutant principal Florinel Enache (Minister of national Defence at the anniversary of Sergeant Florinel Enache)

Ministrul apãrãrii naþionale ºi ºeful Statului Major General în vizitã la Florinel Enache - foto Cãtãlina Crintea
(The Minister of National Defence and the chief of General Staff visit Florinel Enache)

Ministrul apărării naționale și șeful Statului Major General în vizită la Florinel Enache - foto Cătălina Crintea
(The Minister of National Defence and the chief of General Staff visit Florinel Enache)