Ministrul apărării naționale la aniversarea plutonierului adjutant principal Florinel Enache (Minister of national Defence at the anniversary of Sergeant Florinel Enache)

Aspect din timpul vizitei - foto Cãtãlina Crintea 
(Photo taken during the visit)

Aspect din timpul vizitei - foto Cătălina Crintea
(Photo taken during the visit)