Intervenții ale structurilor MApN pentru deblocarea căilor de comunicații (Interventions in Support of the Population Affected by Snowfalls and Blizzards)

Militarii încarcã pâine pentru a fi distribuitã persoanelor afectate de cãderile masive de zãpadã - foto Victor Nichifor

Militarii încarcă pâine pentru a fi distribuită persoanelor afectate de căderile masive de zăpadă - foto Victor Nichifor