Intervenții ale structurilor MApN pentru deblocarea căilor de comunicații (Interventions in Support of the Population Affected by Snowfalls and Blizzards)

Alimentele sunt pregãtite pentru transportarea cãtre populaþia din localitãþile izolate - foto Victor Nichifor

Alimentele sunt pregătite pentru transportarea către populația din localitățile izolate - foto Victor Nichifor