Intervenții ale structurilor MApN pentru deblocarea căilor de comunicații (Interventions in Support of the Population Affected by Snowfalls and Blizzards)

Militari deszãpezesc locuinþe din Buzãu - foto Gabriel Zilescu

Militari deszăpezesc locuințe din Buzău - foto Gabriel Zilescu