Intervenții ale structurilor MApN pentru deblocarea căilor de comunicații (Interventions in Support of the Population Affected by Snowfalls and Blizzards)

Ministrul Mircea Dușa se intereseazã de problemele localnicilor - foto Mãdãlina Ilinca

Ministrul Mircea Dușa se interesează de problemele localnicilor - foto Mădălina Ilinca