Intervenții ale structurilor MApN pentru deblocarea căilor de comunicații (Interventions in Support of the Population Affected by Snowfalls and Blizzards)

Ministrul apãrãrii naþionale în localitatea Scorțaru Nou, jud. Brãila - foto Mãdãlina Ilinca

Ministrul apărării naționale în localitatea Scorțaru Nou, jud. Brăila - foto Mădălina Ilinca