Militari deszãpezesc locuinþe din Buzãu - foto Gabriel ZilescuMilitari acþionând în localitatea Mãdulari, judeþul Vâlcea 
Militari acþionând pe DJ 678 Budeºti – Galicea- Olanu-Drãgoeºti, judeþul Vâlcea
Militari deszăpezesc locuințe din Buzău - foto Gabriel Zilescu
Vizualizat: 266 ori.
Militari acționând în localitatea Mădulari, județul Vâlcea
Vizualizat: 270 ori.
Militari acționând pe DJ 678 Budești – Galicea- Olanu-Drăgoești, județul Vâlcea
Vizualizat: 274 ori.
Militari acþionând pe DJ 678 H Galicea – Stoileºti, judeþul VâlceaIntervenþia militarilor la Poºta Câlnãu, judeþul Buzãu - foto Mãdãlina IlincaIntervenþia militarilor la Buzãu - foto Mãdãlina Ilinca
Militari acționând pe DJ 678 H Galicea – Stoilești, județul Vâlcea
Vizualizat: 292 ori.
Intervenția militarilor la Poșta Câlnău, județul Buzău - foto Mădălina Ilinca
Vizualizat: 325 ori.
Intervenția militarilor la Buzău - foto Mădălina Ilinca
Vizualizat: 261 ori.
Aspect de la intervenþia militarilor în localitatea Boboc, judeþul Buzãu - foto Mãdãlina Ilinca Intervenþiile militarilor în zona localitãþii Boboc - foto Mãdãlina IlincaIntervenþia militarilor în localitatea Boboc - foto Mãdãlina Ilinca
Aspect de la intervenția militarilor în localitatea Boboc, județul Buzău - foto Mădălina Ilinca
Vizualizat: 344 ori.
Intervențiile militarilor în zona localității Boboc - foto Mădălina Ilinca
Vizualizat: 318 ori.
Intervenția militarilor în localitatea Boboc - foto Mădălina Ilinca
Vizualizat: 332 ori.
Aspect de la vizita Premierului la sediul MApNAspect de la vizita Premierului la sediul MApNAspect de la vizita Premierului la sediul MApN
Aspect de la vizita Premierului la sediul MApN
Vizualizat: 369 ori.
Aspect de la vizita Premierului la sediul MApN
Vizualizat: 357 ori.
Aspect de la vizita Premierului la sediul MApN
Vizualizat: 337 ori.
Videoconferinþã la prefectura BuzãuÎntâlnire de lucru la Prefectura BuzãuMinistrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa în judeþul Buzãu.
Videoconferință la prefectura Buzău
Vizualizat: 359 ori.
Întâlnire de lucru la Prefectura Buzău
Vizualizat: 377 ori.
Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa în județul Buzău.
Vizualizat: 394 ori.