Militari deszãpezesc locuinþe din Buzãu - foto Gabriel ZilescuMilitari acþionând în localitatea Mãdulari, judeþul Vâlcea 
Militari acþionând pe DJ 678 Budeºti – Galicea- Olanu-Drãgoeºti, judeþul Vâlcea
Militari deszăpezesc locuințe din Buzău - foto Gabriel Zilescu
Vizualizat: 276 ori.
Militari acționând în localitatea Mădulari, județul Vâlcea
Vizualizat: 285 ori.
Militari acționând pe DJ 678 Budești – Galicea- Olanu-Drăgoești, județul Vâlcea
Vizualizat: 284 ori.
Militari acþionând pe DJ 678 H Galicea – Stoileºti, judeþul VâlceaIntervenþia militarilor la Poºta Câlnãu, judeþul Buzãu - foto Mãdãlina IlincaIntervenþia militarilor la Buzãu - foto Mãdãlina Ilinca
Militari acționând pe DJ 678 H Galicea – Stoilești, județul Vâlcea
Vizualizat: 301 ori.
Intervenția militarilor la Poșta Câlnău, județul Buzău - foto Mădălina Ilinca
Vizualizat: 337 ori.
Intervenția militarilor la Buzău - foto Mădălina Ilinca
Vizualizat: 273 ori.
Aspect de la intervenþia militarilor în localitatea Boboc, judeþul Buzãu - foto Mãdãlina Ilinca Intervenþiile militarilor în zona localitãþii Boboc - foto Mãdãlina IlincaIntervenþia militarilor în localitatea Boboc - foto Mãdãlina Ilinca
Aspect de la intervenția militarilor în localitatea Boboc, județul Buzău - foto Mădălina Ilinca
Vizualizat: 352 ori.
Intervențiile militarilor în zona localității Boboc - foto Mădălina Ilinca
Vizualizat: 341 ori.
Intervenția militarilor în localitatea Boboc - foto Mădălina Ilinca
Vizualizat: 349 ori.
Aspect de la vizita Premierului la sediul MApNAspect de la vizita Premierului la sediul MApNAspect de la vizita Premierului la sediul MApN
Aspect de la vizita Premierului la sediul MApN
Vizualizat: 377 ori.
Aspect de la vizita Premierului la sediul MApN
Vizualizat: 366 ori.
Aspect de la vizita Premierului la sediul MApN
Vizualizat: 347 ori.
Videoconferinþã la prefectura BuzãuÎntâlnire de lucru la Prefectura BuzãuMinistrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa în judeþul Buzãu.
Videoconferință la prefectura Buzău
Vizualizat: 368 ori.
Întâlnire de lucru la Prefectura Buzău
Vizualizat: 387 ori.
Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa în județul Buzău.
Vizualizat: 405 ori.