Militarii intervin în localitatea Scurteºti, judeþul BuzãuMilitarii îi ajutã la deszãpezire pe localnicii din judeþul BuzãuMilitari de la Centrul EOD din Râmnicu Vâlcea, cu mai multe autospeciale, acþioneazã pentru deszãpezirea cãilor de comunicaþii din localitãþile Mãdulari ºi ªuºani din judeþul Vâlcea (Troops of the EOD Center of Râmnicu Vâlcea, work with several special trucks to free from snow the roads of Mãdulari and ªuºani, Vâlcea County)
Militarii intervin în localitatea Scurtești, județul Buzău
Vizualizat: 489 ori.
Militarii îi ajută la deszăpezire pe localnicii din județul Buzău
Vizualizat: 424 ori.
Militari de la Centrul EOD din Râmnicu Vâlcea, cu mai multe autospeciale, acționează pentru deszăpezirea căilor de comunicații din localitățile Mădulari și Șușani din județul Vâlcea (Troops of the EOD Center of Râmnicu Vâlcea, work with several special trucks to free from snow the roads of Mădulari and Șușani, Vâlcea County)
Vizualizat: 692 ori.
Militari de la Centrul EOD din Râmnicu Vâlcea, cu mai multe autospeciale, acþioneazã pentru deszãpezirea cãilor de comunicaþii din localitãþile Mãdulari ºi ªuºani din judeþul Vâlcea (Troops of the EOD Center of Râmnicu Vâlcea, work with several special trucks to free from snow the roads of Mãdulari and ªuºani, Vâlcea County)
Militari de la Centrul EOD din Râmnicu Vâlcea, cu mai multe autospeciale, acþioneazã pentru deszãpezirea cãilor de comunicaþii din localitãþile Mãdulari ºi ªuºani din judeþul Vâlcea (Troops of the EOD Center of Râmnicu Vâlcea, work with several special trucks to free from snow the roads of Mãdulari and ªuºani, Vâlcea County)
Intervenþia militarilor în localitãþi din judeþul Prahova (26.01.2014) - foto Eugen Mihai
Militari de la Centrul EOD din Râmnicu Vâlcea, cu mai multe autospeciale, acționează pentru deszăpezirea căilor de comunicații din localitățile Mădulari și Șușani din județul Vâlcea (Troops of the EOD Center of Râmnicu Vâlcea, work with several special trucks to free from snow the roads of Mădulari and Șușani, Vâlcea County)
Vizualizat: 679 ori.
Militari de la Centrul EOD din Râmnicu Vâlcea, cu mai multe autospeciale, acționează pentru deszăpezirea căilor de comunicații din localitățile Mădulari și Șușani din județul Vâlcea (Troops of the EOD Center of Râmnicu Vâlcea, work with several special trucks to free from snow the roads of Mădulari and Șușani, Vâlcea County)
Vizualizat: 668 ori.
Intervenția militarilor în localități din județul Prahova (26.01.2014) - foto Eugen Mihai
Vizualizat: 539 ori.
52 de militari cu 12 mijloace tehnice au acþionat în localitãþile Boldeºti, Grãdiºtea, Sãlciile, Baba Ana, Fulga ºi Ciorani, din judeþul Prahova (26.01.2014) - foto Eugen MihaiAspect de la intervenþii (26.01.2014) - foto Eugen Mihai 
Militarii au transportat materiale, apã ºi hranã în localitãþile din judeþul Prahova (26.01.2014) - foto Eugen Mihai
52 de militari cu 12 mijloace tehnice au acționat în localitățile Boldești, Grădiștea, Sălciile, Baba Ana, Fulga și Ciorani, din județul Prahova (26.01.2014) - foto Eugen Mihai
Vizualizat: 487 ori.
Aspect de la intervenții (26.01.2014) - foto Eugen Mihai
Vizualizat: 493 ori.
Militarii au transportat materiale, apă și hrană în localitățile din județul Prahova (26.01.2014) - foto Eugen Mihai
Vizualizat: 439 ori.
Militarii au transportat ajutoare persoanelor din Grãdiºtea, localitate prahoveanã afectatã de cãderile masive de zãpadã (26.01.2014) - foto Eugen Mihai 
Militarii distribuie apã ºi hranã persoanelor din zonele afectate de ninsori din judeþul Prahova (26.01.2014) - foto Eugen Mihai 
Militarii Batalionului 300 Infanterie Galaþi în timpul acþiunii de la Cuca, de evacuare a unei persoane rãnite - foto Nicuºor Comãnescu (26 ianuarie)
Militarii au transportat ajutoare persoanelor din Grădiștea, localitate prahoveană afectată de căderile masive de zăpadă (26.01.2014) - foto Eugen Mihai
Vizualizat: 448 ori.
Militarii distribuie apă și hrană persoanelor din zonele afectate de ninsori din județul Prahova (26.01.2014) - foto Eugen Mihai
Vizualizat: 511 ori.
Militarii Batalionului 300 Infanterie Galați în timpul acțiunii de la Cuca, de evacuare a unei persoane rănite - foto Nicușor Comănescu (26 ianuarie)
Vizualizat: 453 ori.
Militarii Batalionului 300 Infanterie Galaþi în timpul acþiunii de la Cuca, de evacuare a unei persoane rãnite - foto Nicuºor Comãnescu (26 ianuarie)Militarii Batalionului 300 Infanterie Galaþi în timpul acþiunii de la Cuca, de evacuare a unei persoane rãnite - foto Nicuºor Comãnescu (26 ianuarie)
Militarii Batalionului 300 Infanterie Galați în timpul acțiunii de la Cuca, de evacuare a unei persoane rănite - foto Nicușor Comănescu (26 ianuarie)
Vizualizat: 474 ori.
Militarii Batalionului 300 Infanterie Galați în timpul acțiunii de la Cuca, de evacuare a unei persoane rănite - foto Nicușor Comănescu (26 ianuarie)
Vizualizat: 504 ori.