Aspect de la primirea cu ceremonial al SACEUR la M.Ap.N. - foto Vali Ciobârcã
(Welcome ceremony for SACEUR at the Ministry of National Defence)ªeful Statului Major General, general-locotenent ªtefan Dãnilã, împreunã cu generalul Philip M. Breedlove - foto Vali Ciobârcã
(The chief of General Staff, Lieutenant General ªtefan Dãnilã and General Philip M. Breedlove)Aspect de la primirea oficialã la ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa - foto Cãtãlin Ovreiu
(Official meeting with the Minister of National Defence, Mircea Duºa)
Aspect de la primirea cu ceremonial al SACEUR la M.Ap.N. - foto Vali Ciobârcă
(Welcome ceremony for SACEUR at the Ministry of National Defence)
Vizualizat: 735 ori.
Șeful Statului Major General, general-locotenent Ștefan Dănilă, împreună cu generalul Philip M. Breedlove - foto Vali Ciobârcă
(The chief of General Staff, Lieutenant General Ștefan Dănilă and General Philip M. Breedlove)
Vizualizat: 776 ori.
Aspect de la primirea oficială la ministrul apărării naționale, Mircea Dușa - foto Cătălin Ovreiu
(Official meeting with the Minister of National Defence, Mircea Dușa)
Vizualizat: 819 ori.
Schimb de cadouri simbolice - foto vali Ciobârcã
(Exchange of symbolic gifts)Aspect de la primirea la ºeful SMG - foto Vali Ciobârcã
(Meeting with the chief of General Staff)Imagine din timpul declaraþiilor de presã - foto Cãtãlin Ovreiu
(Press statements)
Schimb de cadouri simbolice - foto vali Ciobârcă
(Exchange of symbolic gifts)
Vizualizat: 780 ori.
Aspect de la primirea la șeful SMG - foto Vali Ciobârcă
(Meeting with the chief of General Staff)
Vizualizat: 840 ori.
Imagine din timpul declarațiilor de presă - foto Cătălin Ovreiu
(Press statements)
Vizualizat: 798 ori.