Vizita comandantului suprem al forțelor aliate din Europa la sediul M.Ap.N.

Imagine din timpul declaraþiilor de presã - foto Cãtãlin Ovreiu
(Press statements)

Imagine din timpul declarațiilor de presă - foto Cătălin Ovreiu
(Press statements)