Vizita comandantului suprem al forțelor aliate din Europa la sediul M.Ap.N.

Aspect de la primirea oficialã la ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa - foto Cãtãlin Ovreiu
(Official meeting with the Minister of National Defence, Mircea Duºa)

Aspect de la primirea oficială la ministrul apărării naționale, Mircea Dușa - foto Cătălin Ovreiu
(Official meeting with the Minister of National Defence, Mircea Dușa)