Vizita comandantului suprem al forțelor aliate din Europa la sediul M.Ap.N.

Aspect de la primirea la ºeful SMG - foto Vali Ciobârcã
(Meeting with the chief of General Staff)

Aspect de la primirea la șeful SMG - foto Vali Ciobârcă
(Meeting with the chief of General Staff)