Ceremonii de preluare a comenzii Universității Naționale de Apărare și a Spitalului Universitar de Urgență Militar Central (Ceremonies for the taking over the command of the National Defence University and the Central Military Emergency Hospital )

Colonelul medic Florentina Ioniþã se adreseazã celor prezenþi la ceremonie (Colonel, doctor Florentina Ioniþã addressing the attendants of the ceremony.) - foto Petricã Mihalache

Colonelul medic Florentina Ioniță se adresează celor prezenți la ceremonie (Colonel, doctor Florentina Ioniță addressing the attendants of the ceremony.) - foto Petrică Mihalache