Ceremonii de preluare a comenzii Universității Naționale de Apărare și a Spitalului Universitar de Urgență Militar Central (Ceremonies for the taking over the command of the National Defence University and the Central Military Emergency Hospital )

Generalul de flotilã aerianã Gabriel-Florin Moisescu preia Drapelul de luptã al Universitãþii Naþionale de Apãrare de la ministrul Duºa (Air Flotilla General Gabriel-Florin Moisescu takes over the Combat Colors of the National Defence University from Defence Minister Duºa) - foto Valentin Ciobîrcã

Generalul de flotilă aeriană Gabriel-Florin Moisescu preia Drapelul de luptă al Universității Naționale de Apărare de la ministrul Dușa (Air Flotilla General Gabriel-Florin Moisescu takes over the Combat Colors of the National Defence University from Defence Minister Dușa) - foto Valentin Ciobîrcă