Ceremonii de preluare a comenzii Universității Naționale de Apărare și a Spitalului Universitar de Urgență Militar Central (Ceremonies for the taking over the command of the National Defence University and the Central Military Emergency Hospital )

Generalul de flotilã aerianã Gabriel-Florin Moisescu se adreseazã celor prezenþi la ceremonie (Air Flotilla General Gabriel-Florin Moisescu addresses the audience. )  - foto Valentin Ciobîrcã

Generalul de flotilă aeriană Gabriel-Florin Moisescu se adresează celor prezenți la ceremonie (Air Flotilla General Gabriel-Florin Moisescu addresses the audience. ) - foto Valentin Ciobîrcă