Reuniunea Comandanților Forțelor pentru Operații Speciale din statele membre ale NATO și partenere (Meeting of NATO allied and partner SOF Commanders in Bucharest)

Ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, a deschis lucrãrile conferinþei - foto Eugen Mihai
(The Minister of National Defence Mircea Dusa opened the conference)

Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, a deschis lucrările conferinței - foto Eugen Mihai
(The Minister of National Defence Mircea Dusa opened the conference)