Ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, la conferinþa NATO - Foto Eugen Mihai
(The Minister of National Defence, Mircea Duºa, at NATO conference)Aspect de pe timpul desfãºurãrii conferinþei - Foto Eugen Mihai
(Photo of the conference)Aspect de pe timpul activitãþii - Foto Eugen Mihai
(Photo of the activity)
Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, la conferința NATO - Foto Eugen Mihai
(The Minister of National Defence, Mircea Dușa, at NATO conference)
Vizualizat: 553 ori.
Aspect de pe timpul desfășurării conferinței - Foto Eugen Mihai
(Photo of the conference)
Vizualizat: 628 ori.
Aspect de pe timpul activității - Foto Eugen Mihai
(Photo of the activity)
Vizualizat: 680 ori.