Aspect de la ceremonia de primire a preºedintelui României - Foto Eugen Mihai
(Photo of the ceremony upon the arrival of the President of Romania)Garda de onoare - foto Valentin Ciobîrcã
(The Guard of Honor)Aspect din timpul discursului ministrului apãrãrii naþionale - foto Valentin Ciobîrcã
(Speech of the Minister of National Defence)
Aspect de la ceremonia de primire a președintelui României - Foto Eugen Mihai
(Photo of the ceremony upon the arrival of the President of Romania)
Vizualizat: 886 ori.
Garda de onoare - foto Valentin Ciobîrcă
(The Guard of Honor)
Vizualizat: 882 ori.
Aspect din timpul discursului ministrului apărării naționale - foto Valentin Ciobîrcă
(Speech of the Minister of National Defence)
Vizualizat: 919 ori.
Aspect de la autoevaluarea MApN - foto Valentin Ciobîrcã
(Annual Report of the MND)Declaraþii de presã la MApN - foto Valentin Ciobîrcã
(Press statements)
Aspect de la autoevaluarea MApN - foto Valentin Ciobîrcă
(Annual Report of the MND)
Vizualizat: 1099 ori.
Declarații de presă la MApN - foto Valentin Ciobîrcă
(Press statements)
Vizualizat: 954 ori.