Ceremonia militară de decorare a Drapelului de luptă a Batalionului 151 Infanterie „Războieni” cu Ordinul "Virtutea Militară"

Ministrul apãrãrii naþionale la ceremonia militarã de decorare a Drapelului de luptã a Batalionului 151 Infanterie „Rãzboieni” cu Ordinul "Virtutea Militarã" - în grad de Ofiþer, cu însemn pentru militari, de pace - foto Valentin Ciobîrcã

Ministrul apărării naționale la ceremonia militară de decorare a Drapelului de luptă a Batalionului 151 Infanterie „Războieni” cu Ordinul "Virtutea Militară" - în grad de Ofițer, cu însemn pentru militari, de pace - foto Valentin Ciobîrcă