Aspecte de la simpozionul „Extinderea NATO în 2004: un deceniu de contribuþie robustã, responsabilitate ºi angajament pentru o nouã Alianþã”, Palatul Parlamentului - foto Petricã Mihalache 
(NATO Enlargement in 2004: A Decade of Robust Contribution, Responsibility and Engagement in a New Alliance)Ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, adresându-se audienþei - foto Petricã Mihalache 
(The Minister of National Defence, Mircea Duºa, addressing the audience)Invitaþi la simpozionul de la Palatul Parlamentului - foto Petricã Mihalache 
(Attendants of the symposium held at the Palace of the Parliament)
Aspecte de la simpozionul „Extinderea NATO în 2004: un deceniu de contribuție robustă, responsabilitate și angajament pentru o nouă Alianță”, Palatul Parlamentului - foto Petrică Mihalache
(NATO Enlargement in 2004: A Decade of Robust Contribution, Responsibility and Engagement in a New Alliance)
Vizualizat: 624 ori.
Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, adresându-se audienței - foto Petrică Mihalache
(The Minister of National Defence, Mircea Dușa, addressing the audience)
Vizualizat: 556 ori.
Invitați la simpozionul de la Palatul Parlamentului - foto Petrică Mihalache
(Attendants of the symposium held at the Palace of the Parliament)
Vizualizat: 626 ori.
Oficialitãþi participante la simpozionul dedicat împlinirii a 10 ani de la intrarea României în NATO - foto Petricã Mihalache 
(Participants at the symposium dedicated to the celebration of 10 years since Romania joined NATO)Aspect din timpul simpozionului - foto Petricã Mihalache 
(Works of the symposium)Declaraþiile de presã ale ministrului Mircea Duºa - foto Petricã Mihalache 
(Press statements of Minister Duºa)
Oficialități participante la simpozionul dedicat împlinirii a 10 ani de la intrarea României în NATO - foto Petrică Mihalache
(Participants at the symposium dedicated to the celebration of 10 years since Romania joined NATO)
Vizualizat: 624 ori.
Aspect din timpul simpozionului - foto Petrică Mihalache
(Works of the symposium)
Vizualizat: 591 ori.
Declarațiile de presă ale ministrului Mircea Dușa - foto Petrică Mihalache
(Press statements of Minister Dușa)
Vizualizat: 578 ori.