simpozionul „Extinderea NATO în 2004: un deceniu de contribuție robustă, responsabilitate și angajament pentru o nouă Alianță” (NATO Enlargement in 2004: A Decade of Robust Contribution, Responsibility and Engagement in a New Alliance)

Declaraþiile de presã ale ministrului Mircea Duºa - foto Petricã Mihalache 
(Press statements of Minister Duºa)

Declarațiile de presă ale ministrului Mircea Dușa - foto Petrică Mihalache
(Press statements of Minister Dușa)