simpozionul „Extinderea NATO în 2004: un deceniu de contribuție robustă, responsabilitate și angajament pentru o nouă Alianță” (NATO Enlargement in 2004: A Decade of Robust Contribution, Responsibility and Engagement in a New Alliance)

Ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, adresându-se audienþei - foto Petricã Mihalache 
(The Minister of National Defence, Mircea Duºa, addressing the audience)

Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, adresându-se audienței - foto Petrică Mihalache
(The Minister of National Defence, Mircea Dușa, addressing the audience)