simpozionul „Extinderea NATO în 2004: un deceniu de contribuție robustă, responsabilitate și angajament pentru o nouă Alianță” (NATO Enlargement in 2004: A Decade of Robust Contribution, Responsibility and Engagement in a New Alliance)

Oficialitãþi participante la simpozionul dedicat împlinirii a 10 ani de la intrarea României în NATO - foto Petricã Mihalache 
(Participants at the symposium dedicated to the celebration of 10 years since Romania joined NATO)

Oficialități participante la simpozionul dedicat împlinirii a 10 ani de la intrarea României în NATO - foto Petrică Mihalache
(Participants at the symposium dedicated to the celebration of 10 years since Romania joined NATO)