Untitled

Ministrul apãrãrii naþionale îl înainteazã în grad pe sublocotenentul Ionuþ Alin Marinescu - foto Mãdãlina Ilinca

Ministrul apărării naționale îl înaintează în grad pe sublocotenentul Ionuț Alin Marinescu - foto Mădălina Ilinca