Aspect de la Ziua Distinºilor Vizitatori - Exerciþiul româno-american “Dacian Viper 2014” - foto Valentin Ciobîrcã
(Distinguished Visitors’ Day)Aspect de la Ziua Distinºilor Vizitatori - Exerciþiul româno-american “Dacian Viper 2014” - foto Valentin Ciobîrcã
(Distinguished Visitors’ Day)Aspect de la Ziua Distinºilor Vizitatori - Exerciþiul româno-american “Dacian Viper 2014” - foto Valentin Ciobîrcã
(Distinguished Visitors’ Day)
Aspect de la Ziua Distinșilor Vizitatori - Exercițiul româno-american “Dacian Viper 2014” - foto Valentin Ciobîrcă
(Distinguished Visitors’ Day)
Vizualizat: 1201 ori.
Aspect de la Ziua Distinșilor Vizitatori - Exercițiul româno-american “Dacian Viper 2014” - foto Valentin Ciobîrcă
(Distinguished Visitors’ Day)
Vizualizat: 1084 ori.
Aspect de la Ziua Distinșilor Vizitatori - Exercițiul româno-american “Dacian Viper 2014” - foto Valentin Ciobîrcă
(Distinguished Visitors’ Day)
Vizualizat: 1013 ori.
Ministrul Mircea Duºa ºi însãrcinatului cu afaceri al SUA, Duane Butcher,  la Ziua Distinºilor Vizitatori - Exerciþiul româno-american “Dacian Viper 2014” - foto Valentin Ciobîrcã
(Minister Mircea Duºa and Duane Butcher, US Chargé d'affaires a.i. at the Distinguished Visitors’ Day)Ministrul Mircea Duºa la Ziua Distinºilor Vizitatori - Exerciþiul româno-american “Dacian Viper 2014” - foto Valentin Ciobîrcã 
(Minister Mircea Duºa at the Distinguished Visitors’ Day – Romanian US exercise “Dacian Viper 2014”)
Ministrul Mircea Dușa și însărcinatului cu afaceri al SUA, Duane Butcher, la Ziua Distinșilor Vizitatori - Exercițiul româno-american “Dacian Viper 2014” - foto Valentin Ciobîrcă
(Minister Mircea Dușa and Duane Butcher, US Chargé d'affaires a.i. at the Distinguished Visitors’ Day)
Vizualizat: 1005 ori.
Ministrul Mircea Dușa la Ziua Distinșilor Vizitatori - Exercițiul româno-american “Dacian Viper 2014” - foto Valentin Ciobîrcă
(Minister Mircea Dușa at the Distinguished Visitors’ Day – Romanian US exercise “Dacian Viper 2014”)
Vizualizat: 1008 ori.