Vizita comandantului Comandamentului Aliat Întrunit (JFC) din Napoli în România (Commander of Allied Joint Force Command Naples Visits Romania)

Ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, împreunã cu amiralului Bruce W. Clingan, comandantul Comandamentului Aliat Întrunit din Napoli - foto Valentin Ciobîrcã
(The Minister of National Defence, Mircea Duºa and Admiral Bruce W. Clingan, Commander of Allied Joint Force Command Naples)

Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, împreună cu amiralului Bruce W. Clingan, comandantul Comandamentului Aliat Întrunit din Napoli - foto Valentin Ciobîrcă
(The Minister of National Defence, Mircea Dușa and Admiral Bruce W. Clingan, Commander of Allied Joint Force Command Naples)