Vizita comandantului Comandamentului Aliat Întrunit (JFC) din Napoli în România (Commander of Allied Joint Force Command Naples Visits Romania)

Aspect din timpul discuþiilor oficiale - foto Eugen Mihai
(Official talks)

Aspect din timpul discuțiilor oficiale - foto Eugen Mihai
(Official talks)