Vizita comandantului Comandamentului Aliat Întrunit (JFC) din Napoli în România (Commander of Allied Joint Force Command Naples Visits Romania)

ªeful Statului Major General, general-locotenent ªtefan Dãnilã, împreunã cu amiralului Bruce W. Clingan, comandantul Comandamentului Aliat Întrunit din Napoli - foto Valentin Ciobîrcã
(The chief of General Staff, Lieutenant General ªtefan Dãnilã with Admiral Bruce W. Clingan, Commander of Allied Joint Force Command Naples)

Șeful Statului Major General, general-locotenent Ștefan Dănilă, împreună cu amiralului Bruce W. Clingan, comandantul Comandamentului Aliat Întrunit din Napoli - foto Valentin Ciobîrcă
(The chief of General Staff, Lieutenant General Ștefan Dănilă with Admiral Bruce W. Clingan, Commander of Allied Joint Force Command Naples)