Ziua Forțelor Terestre

Aspect de la ceremonia desfãºuratã la Monumentul Infanteriei - foto Eugen Mihai 
(Ceremony at the Monument of the Infantry)

Aspect de la ceremonia desfășurată la Monumentul Infanteriei - foto Eugen Mihai
(Ceremony at the Monument of the Infantry)