Ceremonia militarã ºi religioasã de depuneri de coroane ºi jerbe de flori la Mormântul Ostaºului Necunoscut, din Parcul Carol, cu ocazia Zilei Veteranilor de Rãzboi - foto Eugen Mihai
(Military and religious wreath-laying ceremony at the Tomb of the Unknown Soldier in Carol Par on War Veterans’ Day)Aspect de la ceremonie - foto Eugen Mihai
(Photo of the ceremony)Aspect de la ceremonia militarã de la Mormântul Ostaºului Necunoscut - foto Eugen Mihai
(Photo of the military ceremony at the Tomb of the Unknown Soldier)
Ceremonia militară și religioasă de depuneri de coroane și jerbe de flori la Mormântul Ostașului Necunoscut, din Parcul Carol, cu ocazia Zilei Veteranilor de Război - foto Eugen Mihai
(Military and religious wreath-laying ceremony at the Tomb of the Unknown Soldier in Carol Par on War Veterans’ Day)
Vizualizat: 562 ori.
Aspect de la ceremonie - foto Eugen Mihai
(Photo of the ceremony)
Vizualizat: 544 ori.
Aspect de la ceremonia militară de la Mormântul Ostașului Necunoscut - foto Eugen Mihai
(Photo of the military ceremony at the Tomb of the Unknown Soldier)
Vizualizat: 530 ori.
Aspect de la Adunarea Solemnã a Veteranilor de Rãzboi - foto Cãtãlin Ovreiu 
(Photo of the solemn assembly of the war veterans)Generalul Marin Dragnea, preºedintele ANVR, adresându-se audienþei - foto Cãtãlin Ovreiu
(General Marin Dragnea addressing the audience)Ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, adresându-se veteranilor de rãzboi - foto Cãtãlin Ovreiu 
(Defence minister Mircea Duºa addressing the audience)
Aspect de la Adunarea Solemnă a Veteranilor de Război - foto Cătălin Ovreiu
(Photo of the solemn assembly of the war veterans)
Vizualizat: 699 ori.
Generalul Marin Dragnea, președintele ANVR, adresându-se audienței - foto Cătălin Ovreiu
(General Marin Dragnea addressing the audience)
Vizualizat: 730 ori.
Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, adresându-se veteranilor de război - foto Cătălin Ovreiu
(Defence minister Mircea Dușa addressing the audience)
Vizualizat: 662 ori.