Ziua Veteranilor de Război (War Veterans’ Day)

Generalul Marin Dragnea, preºedintele ANVR, adresându-se audienþei - foto Cãtãlin Ovreiu
(General Marin Dragnea addressing the audience)

Generalul Marin Dragnea, președintele ANVR, adresându-se audienței - foto Cătălin Ovreiu
(General Marin Dragnea addressing the audience)