Ministrul apărării naționale la Buzău (The Minister of National Defence at Buzău)

Vizita ministrului apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, în garnizoana Buzãu - foto Iulian Cadulencu
(Visit of he Minister of National Defence, Mircea Duºa, in Buzãu garrison)

Vizita ministrului apărării naționale, Mircea Dușa, în garnizoana Buzău - foto Iulian Cadulencu
(Visit of he Minister of National Defence, Mircea Dușa, in Buzău garrison)