Vizita în România a Excelenței Sale, domnul Joe Biden, Vicepreședinte al Statelor Unite ale Americii (Visit of H.E. Joe Biden, Vice-President of the United States of America)

Vicepreºedintele Statelor Unite ale Americii ºi Ministrul Apãrãrii Naþionale - foto Valentin Ciobîrcã
(The US Vice-President and the Minister of National Defence)

Vicepreședintele Statelor Unite ale Americii și Ministrul Apărării Naționale - foto Valentin Ciobîrcă
(The US Vice-President and the Minister of National Defence)