Vizita în România a Excelenței Sale, domnul Joe Biden, Vicepreședinte al Statelor Unite ale Americii (Visit of H.E. Joe Biden, Vice-President of the United States of America)

Alocuþiunea ministrului apãrãrii naþionale - foto Valentin Ciobîrcã
(Speech held by the Minister of National Defence)

Alocuțiunea ministrului apărării naționale - foto Valentin Ciobîrcă
(Speech held by the Minister of National Defence)