Vizita în România a Excelenței Sale, domnul Joe Biden, Vicepreședinte al Statelor Unite ale Americii (Visit of H.E. Joe Biden, Vice-President of the United States of America)

Vicepreºedintele Statelor Unite ale Americii se adreseazã militarilor prezenþi - foto Valentin Ciobîrcã 
(The US Vice-President addresses the troops)

Vicepreședintele Statelor Unite ale Americii se adresează militarilor prezenți - foto Valentin Ciobîrcă
(The US Vice-President addresses the troops)