Cercul Militar Național - Ziua Rezervistului Militar

Ministrul Duºa se adreseazã celor prezenþi - foto Cãtãlin Ovreiu

Ministrul Dușa se adresează celor prezenți - foto Cătălin Ovreiu