Cercul Militar Național - Ziua Rezervistului Militar

Ziua Rezervistului Militar sãrbãtoritã la Cercul Militar Naþional - foto Cãtãlin Ovreiu

Ziua Rezervistului Militar sărbătorită la Cercul Militar Național - foto Cătălin Ovreiu