Ceremonia de primire a ministrului apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, ºi a secretarului american al apãrãrii, Chuck Hagel - foto Cosmin OcheºelAspect din timpul declaraþiilor de presã - foto Cosmin OcheºelMinistrul Mircea Duºa împreunã cu secretarul american al apãrãrii, Chuck Hagel
Ceremonia de primire a ministrului apărării naționale, Mircea Dușa, și a secretarului american al apărării, Chuck Hagel - foto Cosmin Ocheșel
Vizualizat: 117 ori.
Aspect din timpul declarațiilor de presă - foto Cosmin Ocheșel
Vizualizat: 101 ori.
Ministrul Mircea Dușa împreună cu secretarul american al apărării, Chuck Hagel
Vizualizat: 86 ori.