Ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, ºi directorul executiv al Agenþiei Europene de Apãrare, Claude-France Arnould, în timpul convorbirilor oficiale - foto Eugen Mihai
(Minister of National Defence, Mircea Duºa, Chief Executive of European Defence Agency, Claude-France Arnould, during the official talks)Aspect din timpul declaraþiilor de presã - foto Eugen Mihai
(Press statements) ªeful Statului Major General, general-locotenent ªtefan Dãnilã, împreunã cu directorul executiv al Agenþiei Europene de Apãrare, Claude-France Arnould - foto Eugen Mihai
(The Chief of General Staff, Lieutenant General ªtefan Dãnilã,  together with the Chief Executive of European Defence Agency, Claude-France Arnould)
Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, și directorul executiv al Agenției Europene de Apărare, Claude-France Arnould, în timpul convorbirilor oficiale - foto Eugen Mihai
(Minister of National Defence, Mircea Dușa, Chief Executive of European Defence Agency, Claude-France Arnould, during the official talks)
Vizualizat: 684 ori.
Aspect din timpul declarațiilor de presă - foto Eugen Mihai
(Press statements)
Vizualizat: 608 ori.
Șeful Statului Major General, general-locotenent Ștefan Dănilă, împreună cu directorul executiv al Agenției Europene de Apărare, Claude-France Arnould - foto Eugen Mihai
(The Chief of General Staff, Lieutenant General Ștefan Dănilă, together with the Chief Executive of European Defence Agency, Claude-France Arnould)
Vizualizat: 637 ori.
Aspect din timpul întrevederii cu reprezentanþii Departamentului pentru politica de apãrare ºi planificare - foto Eugen Mihai
(Official talks with the Department for Defense Policy and Planning)Aspect din timpul discuþiilor cu membrii conducerii Departamentului pentru armamente - foto Eugen Mihai
(Official talks with the Department for Armaments’ representatives)
Aspect din timpul întrevederii cu reprezentanții Departamentului pentru politica de apărare și planificare - foto Eugen Mihai
(Official talks with the Department for Defense Policy and Planning)
Vizualizat: 616 ori.
Aspect din timpul discuțiilor cu membrii conducerii Departamentului pentru armamente - foto Eugen Mihai
(Official talks with the Department for Armaments’ representatives)
Vizualizat: 668 ori.