Directorul executiv al Agenției Europene de Apărare, Claude-France Arnould, în vizită la Ministerul Apărării Naționale (Chief Executive of European Defence Agency, Claude-France Arnould Visiting the Ministry of National Defence)

ªeful Statului Major General, general-locotenent ªtefan Dãnilã, împreunã cu directorul executiv al Agenþiei Europene de Apãrare, Claude-France Arnould - foto Eugen Mihai
(The Chief of General Staff, Lieutenant General ªtefan Dãnilã,  together with the Chief Executive of European Defence Agency, Claude-France Arnould)

Șeful Statului Major General, general-locotenent Ștefan Dănilă, împreună cu directorul executiv al Agenției Europene de Apărare, Claude-France Arnould - foto Eugen Mihai
(The Chief of General Staff, Lieutenant General Ștefan Dănilă, together with the Chief Executive of European Defence Agency, Claude-France Arnould)