Directorul executiv al Agenției Europene de Apărare, Claude-France Arnould, în vizită la Ministerul Apărării Naționale (Chief Executive of European Defence Agency, Claude-France Arnould Visiting the Ministry of National Defence)

Aspect din timpul întrevederii cu reprezentanþii Departamentului pentru politica de apãrare ºi planificare - foto Eugen Mihai
(Official talks with the Department for Defense Policy and Planning)

Aspect din timpul întrevederii cu reprezentanții Departamentului pentru politica de apărare și planificare - foto Eugen Mihai
(Official talks with the Department for Defense Policy and Planning)