Directorul executiv al Agenției Europene de Apărare, Claude-France Arnould, în vizită la Ministerul Apărării Naționale (Chief Executive of European Defence Agency, Claude-France Arnould Visiting the Ministry of National Defence)

Ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, ºi directorul executiv al Agenþiei Europene de Apãrare, Claude-France Arnould, în timpul convorbirilor oficiale - foto Eugen Mihai
(Minister of National Defence, Mircea Duºa, Chief Executive of European Defence Agency, Claude-France Arnould, during the official talks)

Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, și directorul executiv al Agenției Europene de Apărare, Claude-France Arnould, în timpul convorbirilor oficiale - foto Eugen Mihai
(Minister of National Defence, Mircea Dușa, Chief Executive of European Defence Agency, Claude-France Arnould, during the official talks)