Ministrul grec al apărării în vizită la M.Ap.N.

Aspect din timpul convorbirilor oficiale - foto Cãtãlin Ovreiu

Aspect din timpul convorbirilor oficiale - foto Cătălin Ovreiu